Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Aerodrom Zrenjanin


Kompleks Aerodroma Zrenjanin se prostire na površini od 1100 ha. Aerodromske površine locirane su kompletno na infrastrukturi nemačkog aerodroma iz drugog svetskog rata, najvećeg u jugoistočnoj Evropi, izgrađenog 1941. godine. Aerodrom Zrenjanin je najveći aerodrom „C” klase na Balkanu sa svojom pratećom infrastrukturom za prijem manjih putničkih, poljoprivrednih i transportnih aviona do 7 tona nosivosti. Na kompleksu aerodroma urađen je detaljni plan na površini od 300 ha..

 

                                        

 

Dominantni postojeći elementi infrastrukture su:

       
 - Travnata pista 1250m x 80m,
 - 3 Hangara,
 - Aerodromska zgrada sa čekaonicom i pratećim sadržajima, 
 - Bunar,
 - Trafostanica,
 - Padobranski krug,
 - Cisterne za gorivo sa benzinskom stanicom,
 - Betonska pista 1850m x 60m - nije u upotrebi,
 - Sistem rulnih staza - nije u upotrebi.


  

                                            

 

Vizija Aerodroma Zrenjanin

Misija:
Razvoj vazdušnog saobraćaja i usluga u Zrenjaninu

Vizija:
Zrenjanin - regionalni centar za kargo saobraćaj i putnički saobraćaj srednjeg kapaciteta

 

 

Zašto investirati u Aerodrom Zrenjanin?

- povoljna lokacija,
- osnovna infrastruktura,
- odlični metereološki uslovi za vazdušni saobraćaj,
- pogodnost za jeftine letove iz Srbije,
- povećani broj investicija, protok robe i ljudi,
- carinska služba,
- povoljno poslovno i investiciono okruženje.

                                           

   

 Više podataka na www.aeroklubzrenjanin.org.rs

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana