Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Uslovi korišćenja zemljišta i cene infrastrukture


 Povoljni uslovi koje naš grad nudi u pogledu dodele gradskog zemljišta su:

 


- Delatnost koju želite da uspostavite na području našeg grada može se organizovati i u okviru «Slobodne zone». Troškovi korišćenja slobodne zone se ugovaraju sa Društvom za upravljane slobodnom zonom gde je grad osnivač i upravljač i oni su zavisni od obima poslovanja i prometa preko slobodne zone i kreću se u rasponu od 0.1 do 0.5 % bruto prometa u slobodnoj zoni.


- Nakon izvršenog prenosa zemljišta od strane grada investitoru, budući investitor je u obavezi da:
            a) Plati naknadu za angažovanje infrastrukture na tom lokalitetu a u vezi opremanja  lokaliteta istom, a koja iznosi 579,60 do 2004,00 din/m2  dodeljenog zemljišta
             b) Nakon završetka objekata plaća naknadu za korišćenje objekta a koja zavisi od prirode delatnosti i lokacije gde se objekti nalaze. Ova naknada se plaća po 1 m2 izgrađenog objekta mesečno i kreće se 370,00 din/m2 izgrađenog objekta.


- U postupku izdavanja odobrenja za gradnju, osim projekta koji obezbeđuje investitor, investitor je u obavezi da plaća i republičke administrativne takse za izdavanje rešenja u iznosima koji  su neznatni.

 

- Investitor je u obavezi da plati i naknadu za izdavanje urbanističkih uslova i naknadu za izdavanje uslova od strane javnih preduzeća za priključenje na objekte infrastrukture i naknadu za zaštitu životne sredine.


- Potrebno vreme za pokretanje mrežnih usluga je trenutno, odnosno ograničeno je izgradnjom distributivne mreže unutar objekata investitora, pošto je lokalitet opremljen svom potrebnom infrastrukturom. Pre uključenja na svaku infrastrukturu potrebno je izvršiti tehnički prijem izgrađene infrastrukture od strane komisije za svaku izgrađenu infrastrukturu posebno.


                                 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana