Javne nabavke u toku

 

2020

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 

USLUGA IZVOĐENJA MUZIČKO SCENSKOG PROGRAMA ZA ODRŽAVANJE MANIFESTACIJE KORZO FEST 2020

RADOVI NA ODRŽAVANJU MOSTOVA

 

JAVNA NABAVKA NAMIRNICA ZA FORMIRANJE LANČ PAKETA SA DOSTAVOM

 

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UKLANJANJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH I DOTRAJALIH OBJEKATA KOJI PREDSTAVLJAJU OPASNOST PO OKOLINU, ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI 

 

NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA REALIZACIJU MERA POPULACIONE POLITIKE 

 

USLUGA ODRŽAVANJA POPORAVKE I SERVISIRANJA SLUŽBENIH VOZILA GRADSKE UPRAVE SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

PARTIJA XIV-usluga popravke vozila marke «VW» model CRAFTER

 

UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA -UREĐENJE ATARSKIH PUTEVA NA PARCELAMA 5193 I 5094 KO ZRENJANIN III I OTRESIŠTA NA PARCELI 5094 KO ZRENJANIN III

 

RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKATA U SVOJINI GRADA ZRENJANINA PO MESNIM ZAJEDNICAMA 

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI  OBJEKATA I PARTERNOG UREĐENJA I OBJEKATA SAOBRAĆAJNICA NA JAVNOJ POVRŠINI ZA POTREBE VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA  U ULICI PERE DOBRINOVIĆA bb

 

RADOVI NA REDOVNOM ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

 

NABAVKA LICENCI ZA SOFTVER

 

USLUGA PREDŠTAMPE, IZRADA KOVERATA SA POVRATNICOM, PERSONALNA ŠTAMPA, MAŠINSKO INSERTOVANJE I UŠTAMPAVANJE PROMENLJIVIH ADRESNIH PODATAKA NA I STRANI POVRATNICE I KOVERTE

 

USLUGA ODRŽAVANJA SEMAFORA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA NA TRI GODINE