Oglasi i konkursi

 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Jugoistok” u Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 23. oktobra 2020. god.  do 22. novembra 2020.god.

Konkurs za raspodelu sredstava namenjen za sufinansiranje programa i projekata udruženja osoba sa invaliditetom grada Zrenjanina za 2020. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 06.11.2020.godine

POZIV UGOSTITELJIMA KOJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA NA TERITORIJI OPŠTINE ZRENJANIN - eTurista

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok: neograničen

Konačna lista korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

Lista utvrđena 09.10.2020.

RANI JAVNI UVID U MATERIJAL ZA IZRADU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DALEKOVOD 110 kV TS PERLEZ – TS ZRENJANIN 2

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje: od 02. oktobra 2020. god.  do 17. oktobra 2020.god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo
INVITATION TO TENDER FOR Insect Migration Control Equipment
Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata

Predlog liste reda prvenstva korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

Lista utvrđena 18.09.2020.

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko – arhitektonske razrade lokacije za izgradnju skladišta čvrstog neopasnog otpada spratnosti (P) na parceli kat. br. 15077/5 KO Zrenjanin I, odgovornog urbaniste Nenada Maksića dipl. inž. arh., izrađen od strane ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin, za investitora Sremac Jovana

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 18. septembra 2020. god.  do 25. septembra 2020.god.

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Gradnulica'' u Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 04. septembra 2020. god.  do 04. oktobra 2020.god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2021. godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  na teritoriji Grada Zrenjanina za 2021. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 31.10.2020.
 • Zahtev 

OBAVEŠTENJE

U skladu sa složenom epidemiološkom situacijom, a u cilju izbegavanja dovođenja u rizik građana prilikom ostvarivanja određenih prava, Odeljenje za društvene delatnosti grada Zrenjanina izlazi u susret građanima i obaveštava ih da sve zahteve i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti elektronskim putem u okviru sledećih oblasti:

Roditeljski dodatak, dečiji dodatak, porodiljsko odsustvo i nega deteta, posebna nega deteta, energetski ugroženi kupac, ovlašćeno parkiranje obeleženih parking mesta, sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata, IRK - Interresorna komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

 

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

Rešenje doneto: 02.06.2020. godine

Predlog Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

Predlog donet: 13.05.2020. godine
 

Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

 • Rešenje doneto: 06.02.2020. godine

OBAVEŠTENJE ZA UGOSTITELJE koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljkim objekatima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanim ugostiteljskom objektima za smeštaj na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za privredu
 • Rok: neograničen

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2020. godini

Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata u 2020. godini

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 29.10.2019. godine

Predlog Odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Predlog Odluke donet: 24.10.2019. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 01.10.2019. godine

Predlog odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja grada Zrenjanina u 2019. godini sa obrazloženjem

 • Predlog odluke donet: 07.06.2019. godine

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 14.06.2019. godine

OBAVEŠTENJE

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

 • Rešenje doneto: 07.05.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019. godinu

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 05.04.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018., 2019. i 2020. godinu

 • Rešenje doneto: 26.07.2018.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava