Sistem 48

 

Za rešavanje Vaših problema sada je dovoljan jedan jedini telefonski poziv ili pristup Internetu. Ceo sistem je osmišljen da bi Vama bio na usluzi i kao takav Vam stoji na raspolaganju 24 sata dnevno.

  • Problem možete prijaviti na nekoliko načina; 
  • U najkraćem roku dežurne službe javnih preduzeća izlaze na teren;
  • U roku od 5 danai ćete dobiti odgovor o statusu rešavanja Vašeg problema.


CRM SISTEM predstavlja jedinstven informacioni sistem  kojim se u roku od samo 5 dana dostavljaju obaveštenja o rešavanju problemi građana. Služi za bolje upravljanje opštinom i kvalitetnijom kontrolom javnih preduzeća.

Objedinjujući rad svih javnih preduzeća u Gradu CRM Sistem omogućava rešavanje problema i zahteva građana, raspolaganje sredstvima na nov, moderan i funkcionalan način zasnovan isključivo na tehničkim podacima i činjenicama.

Sistem je u potpunosti u funkciji građana koji pomoću njega lakše i brže rešavaju problem iz domena komunalnih preduzeća.

Grad Zrenjanin, u cilju što efikasnijeg rada i bolje komunikacije sa građanima, je uspostavio rad Call centra. Referentu koji brine o svim primedbama ili pohvalama službi koje su u sastavu gradske uprave i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Zrenjanin možete se obratiti na sledeći način:

lično (u opštinskom uslužnom centru);
telefonom na broj 023/315-00-48 na koji se u toku radnog vremena Gradske uprave javlja referent;
na E-mail sistem48@grad.zrenjanin.rs.
Ako želite da Vas referent informiše o statusu podnetog zahteva, ostavite podatke kako bi referent mogao da Vam odgovori (Telefon ili e-mail).