Suzbijanje ambrozije


Suzbijanje ambrozije


 

21.09.2021.

Daljinska detekcija prostorne raspodele ambrozije i divljih deponija na teritoriji grada Zrenjanina

 

08.09.2021.

Izveštaj mehaničkog tretmana suzbijanja ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina

 

23.08.2021.

Obaveštavamo Vas da će "Ciklonizacija" AD Novi Sad od dana 23.08.2021. godine početi sa mehaničkim tretmanom ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina. Tretmani će se izvoditi u skladu sa hidro-meteorološkim uslovima.

 

18.08.2021.

Izveštaj hemijskog tretmana suzbijanja ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina

 

09.08.2021.

Izveštaj mehaničkog tretmana suzbijanja ambrozije ručnim i mašinskim košenjem na teritoriji grada Zrenjanina.

 

21.07.2021.

Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD od dana 22.07.2021. godine, početi sa hemijskim tretmanom ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina. Tretman će se izvoditi u skladu sa hidro-meteorološkim uslovima. Hemijski tretman je opasan za pčele.

 

12.07.2021.

Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  12.07.2021. godine, početi sa hemijskim tretmanom ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina. Tretman će se izvoditi u skladu sa hidro-meteorološkim uslovima. Hemijski tretman je opasan za pčele.

 

25.06.2021.

Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  28.06.2021. godine, početi sa mehaničkim tretmanom ambrozije (mašinsko i ručno košenje) na teritoriji grada Zrenjanina. Tretman će se izvoditi u skladu sa hidro-meteorološkim uslovima.

 

10.09.2020.

Daljinska detekcija prostorne raspodele ambrozije i divljih deponija na teritoriji grada Zrenjanina

 

07.09.2020.

Izveštaj suzbijanja ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina 

 

20.08.2020.

Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD od dana 22.08.2020. godine sprovoditi drugi krug mehaničkog tretmana suzbijanja ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina.

 

13.08.2020.

Preporuka za suzbijanje ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina od 12.08.2020. godine.

 

29.07.2020.

Obaveštavamo Vas da će ”Ciklonizacija” AD  u periodu od 29.07.-13.08.2020. godine, sprovesti detekciju ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina u zavisnosti od meteoroloških uslova.

 

22.07.2020.

Izveštaj o tretmanima suzbijanja ambrozije na teritoriji grada Zrenjanina 

 

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.