Načelnik Gradske uprave

Zamenik načelnice Gradske uprave Jasmina Malinić 

 
Načelnik Gradske uprave
 
Jasmina Malinić
 
Rođena je 1959. godine u Zrenjaninu. Nakon završene Druge gimnazije u Zrenjaninu, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1983. godine.
Od 1984. godine zaposlena je u opštinskoj/gradskoj upravi u Zrenjaninu, na različitim poslovima u Sekretarijatu za privredu, Sekretarijatu za opštu upravu, Sekretarijatu za poslove uprave i pravnu pomoć i Odeljenju za poslove uprave, odakle je izabrana na mesto zamenika načelnika Gradske uprave, potom vršioca dužnosti načelnika, a 04.12.2012. godine i načelnika Gradske uprave.
Udata je, majka dvoje dece

 
Zamenik načelnika Gradske uprave
 
Miloš Korolija
 
Rođen je 1983. godine u Zrenjaninu.
Zvanje diplomiranog pravnika stekao je 2009. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu a zvanje master pravnika 2014. godine na istom fakultetu.
Od 2010. godine zaposlen u Gradskoj upravi grada Zrenjanina na različitim poslovima u Službi za javne nabavke i u Odeljenju za poslove opšte uprave.
Sa mesta šefa Odseka za nomativno-pravne poslove postavljen za zamenika načelnika Gradske uprave 22. novembra 2016. godine.