Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20) 
 

S A Z I V A M

12. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za petak 10.12.2021. godine.
Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,30 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1 Utvrđivanje Predloga Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Euđenija Besu

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' u Zrenjaninu
    IZVESTILAC: Dejan Karlečik

4. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin
    IZVESTILAC: Dušan Radišić

5. Utvrđivanje Predloga Odluke o povećanju vrednosti osnovnog kapitala JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin 
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

6. Utvrđivanje Predloga Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture
    IZVESTILAC: Jelena Dragić

7. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Aneksa 1. Ugovora o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina i davanju ovlašćenja Gradonačelniku grada Zrenjanina za zaključivanje Aneksa 1.
    IZVESTILAC: Stojanka Vučković

8. Utvrđivanje Predloga Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Euđenija Besu

9. Utvrđivanje Predloga Kadrovskog plana Gradske uprave, Pravobranilaštva i Stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Đina Darijević

10. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin
    IZVESTILAC: Ilija Svilar

11. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin
    IZVESTILAC: Siniša Onjin

12. Utvrđivanje Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje povrde o smrti
    IZVESTILAC: Sofija Anđelković

13. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2021. godinu u periodu januar – jun 2021. godine
    IZVESTILAC: Euđenija Besu

14. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2021. godinu u periodu januar – septembar 2021. godine
    IZVESTILAC: Euđenija Besu

15. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Milijana Budimir

16. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Predrag Bodiroga

17. Program poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Predrag Bodiroga

18. Program poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Nemanja Milinković

19. Izveštaj o poslovanju JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2020. godinu
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

20. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na III Izmenu Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2021. godinu
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

21. Program poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

22. Program poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Ilija Svilar

23. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2020. godinu ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin
     IZVESTILAC: Jovan Cvetić

24. Program Poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Jovan Cvetić

25. Program poslovanja JKP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Dragomir Radovanac

26. Program poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Zoran Ljubotina

27. Program poslovanja Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Dr Dejan Jovanov

28. Program poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Danijel Šebez

29. Program poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Dejan Karlečik

30. Program poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Siniša Onjin

31. Program poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

32. Program poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Goran Marinković

33. Program poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC:  Mirjana Basta

34. Program poslovanja Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC:  Dušan Radišić

35. Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Milan Kovačević

36. Finansijski plan Predškolske ustanove Zrenjanin za 2022. godinu
     IZVESTILAC: Vladimir Petrović

37. Plan i program rada Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2022. godinu
     IZVESTILAC: Olivera Lisica
  
38. Program poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Nevena Montresor

39. Plan rada vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Tanja Živanov

40. Tekuća pitanja

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-166/21-III
Dana: 09.12.2021. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 12. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 10.12.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 
Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.