Informator o radu organa grada Zrenjanina

  • Datum prvog objavljivanja Informatora: 30.12.2005. godine
  • Datum poslednje izmene i dopune Informatora: 29.05.2020. godine

Dana 30.12.2005. godine je prvi put objavljen Informator o radu organa tadašnje Opštine Zrenjanin i tadašnje Opštinske uprave Opštine Zrenjanin kao jedinstvene službe na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Službeni glasnik RS'', br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za objavljivanje informatora o radu državnog organa (''Službeni glasnik RS'', br. 57/05).

Izrada Informatora o radu organa grada Zrenjanina u skladu sa novim Uputstvom za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa (''Službeni glasnik RS'', br. 68/10), kojim je prestalo da važi prethodno Uputstvo za objavljivanje informatora o radu državnog organa (''Službeni glasnik RS'', br. 57/05), je izvršena 26.12.2010. godine. 

Informator je izrađen na osnovu podataka dostavljenih od strane ovlašćenih službenih lica organizacionih jedinica Gradske uprave, kao i opštih akata organa grada.   

Zainteresovana lica imaju pravo uvida u informator bez naknade.

Informator sadrži podatke o nadležnosti organa grada Zrenjanina i Gradske uprave kao jedinstvene službe, podatke o budžetu, zatim pregled poslova organizacionih jedinica Gradske uprave sa opisom usluga koje se neposredno pružaju zainteresovanim licima, te imena izabranih, postavljenih i imenovanih lica u organima grada Zrenjanina i rukovodilaca organizacionih jedinica i dr.

 

Preuzmite dokument:

INFORMATOR O RADU ORGANA GRADA ZRENJANINA    - veličina 2,5 MB