Konferencija za novinare – prvih 100 dana nove lokalne vlasti

Na danas održanoj konferenciji za novinare gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević prezentovao je rezultate rada nove lokalne vlasti, nakon 100 dana od njenog konstituisanja. Naime, 3. juna ove godine održana je konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Grada Zrenjanina na kojoj su, a u skladu s izraženom većinskom voljom građana Zrenjanina, izabrani novi predstavnici lokalne samouprave. Kako je uobičajeno u parlamentarnoj praksi, najznačajnije učinjene poteze tokom proteklih 100 dana i najavu aktivnosti koje predstoje, novinarima je saopštio gradonačelnik Knežević. On je napomenuo da u Srbiji postoje veliki problemi u formiranju lokalnih vlasti, a da su u pojedinim opštinama uvedene i privremene mere.

- Pokazuje se da sam bio u pravu kada sam, pred donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi, isticao da se izbor gradonačelnika ili predsednika opštine mora vršiti neposrednim putem. Tada je postignut politički konsenzus, a sada i ministar za lokalnu samoupravu najavljuje da će doći do izvesnih promena u zakonskoj regulativi. Ja ću na svaki način podržati te promene – rekao je Knežević i naglasio da što hitnije treba doneti zakone o imovini lokalne samouprave i o komunalnoj policiji, čime bi se zaokružile ingerencije nekadašnjih opština koje su dobile status grada.

 

 Multimedijalna sala - Knežević za govornicom

 

Knežević je podsetio da je nakon lokalnih izbora u Zrenjaninu uspostavljen, praktično, kontinuitet vlasti, i da je u dogovoru s novim koalicionim partnerima nastavljena realizacija Strategije održivog razvoja Grada Zrenjanina za period 2005-2013. godine, s jasno definisanim zadacima i ciljevima.

- Dva su osnovna cilja pred nama – da 2013. godine Zrenjanin bude grad bez nezaposlenih i da bude iskorenjeno krajnje siromaštvo. U okviru aktivnosti koje ćemo preduzeti unutar Gradske uprave sprovešćemo reorganizaciju pojedinih službi, nakon čega će načelnica uprave predložiti i nova kadrovska rešenja. U novoj organizaciji biće, između ostalog, formiran poseban odsek u okviru kabineta gradonačelnika koji će se baviti isključivo radom s građanima, i primati njihove pritužbe, ali i sugestije i predloge. Biće unapređen i odnos sa građanima putem interneta, putem novog web-portala gradonačelnika i prezentacije grada.

Govoreći o nezavršenim infrastrukturnim projektima, a čija je realizacija u toku, Knežević je rekao da se nalazimo pred nastavkom izgradnje Medicinske škole, jer je investitor postao Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a nadzor nad gradnjom će vršiti JP ""Direkcija za izgradnju i uređenje Grada Zrenjanina".

 

Goran Knežević za govornicom

 

- Što se hale sportova tiče, mi smo prihvatili organizaciju odbojkaških takmičenja za žene u okviru Univerzijade koja se održava naredne godine, i stručnjaci me uveravaju da neće biti problema da se hala završi do maja 2009. godine. To je određeno i novom dinamikom izgradnje. Predstoje radovi na grejanju, klimatizaciji i izradi fasade, čime bi se ušlo u završnu fazu gradnje – rekao je Knežević.

Prisutne novinare posebno je interesovalo na koji način će biti prevaziđen problem nastao sa naplatom dimničarskih usluga u sklopu Sistema objedinjene naplate. On je rekao da će se ova usluga naći na listiću SON-a najverovatnije od 1. januara naredne godine, a da će to tada biti razmotreni modalitetiti naplate, jer ne mogu se isti iznosi naplaćivati od građana koji žive u kolektivnim objektima stanovanja i greju se putem centralnog grejanja i od građana u individualnim domaćinstvima, koji koriste čvrsta i tečna goriva.

- U međuvremenu, usluge dimničara ostvarivaće se kao i do sada, a naplata se vršiti za usluge koje su realizovane, i u tome ne vidim ništa sporno – zaključio je gradonačelnik Knežević.