Održana 18. sednica Gradskog veća, za sutra zakazana sednica Skuštine grada

Osamnaesta sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, održana je danas u sali Gradskog veća.
Članovi veća usvojili su najpre Predlog Zaključka o usvajanju Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u Industrijskoj zoni  "Jugoistok" po ceni manjoj od tržišne u korist kompanije "Essex Balkan" d.o.o. Beograd - Stari Grad.
 
 
 
 
Izvestilac po toj tački Miloš Korolija kazao je da je javni uvid trajao osam dana, a reč je o kompaniji koja se bavi proizvodnjom kablovskih proizvoda i zainteresovana je da do 2023. godine zaposli 150 ljudi.
- Javni uvid trajao je do 10. novembra i kako na isti nije bilo primedbi ni sugestija, predlaže se Gradskom veću da donese zakjučak o usvajanju elaborata i uputi ga na saglasnost Vladi Republike Srbije - rekao je Korolija. 
 
Gradonačelnik Janjić dodao je da je reč o južnokorejskoj kompaniji koja namerava da dođe u Srbiju, odnosno u naš grad. 
 
Druga tačka dnevnog reda, koju su usvojili članovi Veća, bila je Utvrđivanje Predloga Odluke o prenosu prava javne svojine nad distributivnim sistemom prirodnog gasa grada Zrenjanina u imovinu Republike Srbije, a izvestilac po toj tački bio je takođe Miloš Korolija.  

 
 
 
 
 
Utvrđen je zatim i Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom – bez naknade.
 
Izvestilac Mila Ratković Panić objasnila je da je usvajanje te tačke važno zbog realizacije projekta izgradnje stadiona u Melencima budući da su postojeće parcele u republičkoj svojini. 

 Sledeće tri tačke odnosile su se na Predloge Odluka o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini - ''Farmer 023 V&M'' doo Zrenjanin, ''Toennies Invest'' Doo Beograd i ''Food Planet'' doo Zrenjanin, a izvestilac je bio Stojan Kralj.

- Na javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo poljoprvrede javilo se 15 investitora, od njih ova tri ispunla su sve uslove iz tog poziva, po ocenama Komisije. Prvi investitor je ''Farmer 023 V&M'', a vrednost investicije 500.000 evra, izgradnja objekta za stočarsku proizvodnju, a po toj inevsticiji ostvaruje pravo na 67 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, za koje će plaćati zakupninu od oko 250 evra po godini, za prvu klasu zemljišta, a zakup je na 30 godina - rekao je Kralj.
 
Govoreći o ''Toennies Invest'' Doo Beograd, istakao je da je reč o investiciji vrednoj 21 milion evra, a toj kompaniji pripada 2431 hektar državnog poljoprivrednog zemljišta na period od 30 godina.
- Komisija Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srbije zasedala je u ponedeljak, a Tenis invest je pomerio rokove za započinjanje radova i oni ulaze u posed od agroekonomske 2019/2020. godine, a do tada će se zemljište davati u zakup po redovnoj proseduri - naveo je on.
 
 
 
 
 
Investitoru ''Food Planet'' odobrena je investicija od 4,5 miliona evra, a to je postrojenje za preradu soje u proteine.
- Na osnovu te investicije pripada im 900 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta i investitor će u narednih godinu dana zaposliti oko 30 radnika na teritoriji grada, a ući će u posed odmah - objasnio je Stojan Kralj.
 
Gradonačelnik Janjić je po završetku sednice rekao novinarima da je reč o značajnim tačkama, pre svega kada su u pitanju investicije.
- Pregovaramo skoro godinu dana sa južnokorejskom firmom, a zainteresovali smo ih da dođu u Zrenjanin i ponudili smo im našu industrijsku zonu gde imamo naše cene gradskog građevinskog zemljšta, ispod te cene može samo Vlada Republike Srbije da odobri popust. Uradili smo elaborat i biće poslat Vladi. Ukoliko Vlada to odobri, zemljište ćemo dati po nižoj ceni, a benefit je otvaranje nove fabrike i nova zapošljavanja Zrenjaninaca - rekao je gradonačelnik, podsećajući da je već nekoliko investitora ušlo u proizvodne objekte u kojima nije bilo proizvodnje, a da je interes lokalne samouprave da se izgrađuje zona "Jugoistok".
 
 
 
 
 
 
- Na današnjoj sednici imali smo i pribavljanje zemljišta za izgradnju stadiona u Banji Rusandi. Novac smo obezbedili od Republike, i nadam se da će nam i zemljište biti dodeljeno bez naknade i da ćemo vrlo brzo sagraditi objekte na tom stadionu koji će biti na ponos i to ne samo meštanima Melenaca - rekao je još.
 
Kako je naveo, sa “Srbijagasom” problem traje već dugi niz godina.
- 2012. godine, kada smo preuzeli odgovornost u gradu, nasledili smo ogroman dug u našoj "Toplani" prema "Srbijagasu” koji nismo želeli da izmirujemo iz gradskog budžeta već smo se dogovorili sa tim preduzećem i Republikom, da ono preuzme distribuciju gasa na teritoriji našeg grada i danas smo doneli odluku, a to će učiniti i Skupština, da me ovlasti kako bih potpisao odluku o tome. Očekujemo stabilnu ditribuciju gasa, nove investicije "Srbijagasa" na teritoriji našeg grada, kao i stabilnu cenu, a gledamo i da ona bude niža - rekao je on.
- Jedan posrednik, a to je bila naša "Toplana" ispada iz lanca distribucije i direktno će "Srbijagas" biti distributer, a početak primene očekujemo krajem 2017. godine - ukazao je.
 
  
 
 
 
 
Govoreći o tačkama koje su se ticale izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta rekao je da se mnogo govori o nemačkom "Tenisu", a ta kompanija će uložiti 21 milion evra i 2431 hektar biće dat u dugoročni zakup po ceni od skoro 250 evra za prvu klasu zemljišta, a kako je klasa niža, niža je i cena.
- Oni imaju uslove pod kojim su uzeli to, a u pismu o namerama i kasnije elaboratu, ukazali su po godinama šta će raditi, kako oni, tako i druga dva investitora, a ukoliko ne ispune te uslove ugovor će biti raskinut. Zanimljivo je reći i da prva dva investitora koja su sa teriotorije Zrenjanina ulaze u posed odmah, a "Tenis" je prolongiran za 2019. godinu - kazao je još gradonačelnik Zrenjanina čedomir Janjić.
 
On je od predsednika Skupštine grada zatražio da za sutra u 10 časova sazove sednicu na kojoj će se razmatrati tačke sa današnje sednice Gradskog veća.