Održana 19. sednica Gradskog veća

Devetnaesta sednica Gradskog veća održana je danas, a na dnevnom redu bilo je dvadeset sedam tačaka.

Članovi Gradskog veća usvojili su,između ostalih, predloge odluke koje su se ticale održavanja ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu, Planu detaljne regulacije radne zone “Jugoistok” i naseljenog mesta Lazarevo.

 

 

Utvrđen je i Predlog odluke o dopunama Odluke o osnivanju Ustanove “rezervati prirode” kojoj je na taj način dopunjena delatnost, a zatim i Predlog odluke na osnovu koje će “Begejskom petljom” upravljati ta ustanova i realizovati projekat uređenja.

U nastavku sednice, usvojen je Predlog Odluke o izmeni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Zrenjanina za utvrđivanje poreza na imovinu, a izvestilac je bila Nikolina Šerfeze, kao i predlozi o otpisu duga u postupku privatizacije za preduzeća ''ZGOP'' a.d. Novi Sad, ''Mostogradnja'' Beograd, ''Industrija obuće Beograd'' Beograd, kao i Društva za održavanje zgrada d.o.o. Beograd, kao i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2017. godinu u periodu januar – jun 2017. godine, a izvestilac je bila Mirjana Maluckov.

 

 

Članovi Gradskog veća tokom današnje sednice usvojili su i Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenje subvencija za 2017. godinu JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin, Predlog Zaključka u vezi odobravanja učešća grada Zrenjanina u sufinansiranju projekta pod nazivom ''Mašinski projekat korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode'' – završna faza i Predlog Zaključka kojim se nalaže javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač Grad Zrenjanin da 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2016. godinu uplate u budžet grada Zrenjanina.

Predstavljen je i usvojen i Izveštaj o poslovanju JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' Zrenjanin za 2016. Godinu, Predlog Zaključka o prihvatanju Odluke o usvajanju izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2017. godinu i Predlog Zaključka o usvajanju Izmene Finansijskog plana Apoteke Zrenjanin za 2017. godinu.

 

 

Zamenik gradonačelnika Saša Santovac kazao je ovo zapravo bila pripremna sednica za predstojeću skupštinsku.

- Ono što je na neki način obeležilo današnju sednicu jeste da je Grad Zrenjanin prepoznao potrebu da pomogne projekat u Banji Rusandi, a koji ima za cilj proizvodnju tople vode korišćenjem solarne energije i za tu namenu izdvojiće dva miliona dinara. Takođe, na osnovu zahteva investitora uspeli smo da proširimo parcele koje dajemo putem javnog oglasa, a definitivno, očekuje nas i raspisivanje novog konkursa za otuđenje građevinsko zemljište, što će biti treći konkurs ove godine. Dobro je što imamo nagoveštaj investitora za ulaganje u našim industrijskim zonama i očekujemo ih početkom naredne godine. Radimo i na uređenje odluka o zimskim baštama i postavljanu manjih montažnih obejakata, što do sada nije bilo uređeno na najbolji način, a time praktično povećavamo budžet grada - rekao je Santovac.

 

 

Ukazao je i da se uvode nove procedure kada je reč o zimskom održavanju ulica i puteva, a uskoro se očekuje i ptpisivanje ugovora o zimskom održavanju sa izvođačem koji bude odabran na osnovu javne nabavke, postupka koji je trenutno u završnoj fazi.