Zrenjanin među gradovima koji uvode elektronsku uslugu za izdavanje parking karte i parking mesta za osobe sa invaliditetom - prijave na portalu eUprava

Grad Zrenjanin nalazi se među 33 grada i opština na teritoriji Republike Srbije koje uvode elektronsku uslugu za izdavanje parking karte i parking mesta za osobe sa invaliditetom. Usluga omogućava osobama sa invaliditetom da podnesu zahtev za izdavanje parking karte i rezervisanog parking mesta u određenim gradovima/opštinama koje pružaju ovu uslugu. 
 
Uslovi i postupak za ostvarivanje oba prava propisani su aktima grada/opštine kome je lice podnelo zahtev. Rešenja nadležnih organa grada/opštine, kao i parking karte dostavljaju se podnosiocu zahteva na adresu prebivališta.
 
Zahtev podnosi osoba sa invaliditetom ili njen roditelj/staratelj, ukoliko je osoba sa invaliditetom maloletna ili lišena poslovne sposobnosti.
 
Sve dodatne informacije, kontakt podaci za Grad Zrenjanin i uputstvo za prijavu nalaze se na sledećem linku portala eUprava Republike Srbije:
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6360/eUprava_OSI_0.jpg