Јавне набавке у току

 

У складу са Законом о јавним набавкама ( Сл.Гласник РС 91/19) који је ступио на снагу 01.07.2020.године Наручилац на својој интернет страници објављује План јавних набавки са изменама и допунама , а поступци јавних набавки као и други подаци у вези са јавним набавкама врше се путем Портала јавних набавки .