Завршене набавке

2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПАРКИНГА, ПЛАТОА И ТРОТОАРА  НА ТГЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА ШКОЛСКИ  ТОРБИ И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА  ЗА УЧЕНИКЕ  ПРВИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПОРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА I-услуга поправке возила марке«LADA»модел KALINA

ПАРТИЈА III- услуга поправке возила марке «CITROEN» модел JUMPER

ПАРТИЈА IV-услуга поправке возила марке«FIAT»модел PUNTO

ПАРТИЈА VI-услуга поправке возила марке« DACIA» модел DUSTER

ПАРТИЈА VIII-услуга поправке возила марке«OPEL»модел CORSA

ПАРТИЈА XII-услуга поправке возила марке «AUDI» модел A6 TDI

ПАРТИЈА XIII-услуга поправке возила марке «FIAT» модел TIPO

ПАРТИЈА XIV-услуга поправке возила марке «VW» модел CRAFTER

 

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ, АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ОПРЕМАЊЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОРОДИЧНА ДОМАЋИНСТВА ИЗБЕГЛИЦА 

 

УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА  ИЗЛЕТИШТА "ТИСА" И КУПАЛИШТА "ПЕСКАРА" У МУЖЉИ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ

 

    УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ПРИПРЕМАЊА И КУВАЊА ОБРОКА СА ДОСТАВОМ

УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА ИЗДАВАЊЕМ ЗЕЛЕНОГ КАРТОНА

 

УСЛУГА МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА КОНЦЕРТ ГРУПЕ "НЕВЕРНЕ БЕБЕ" 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ ПОВРШИНА ЗА САОБРАЋАЈНУ КОМУНИКАЦИЈУ 

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Партија 1- тонери

Партија 2 -канцеларијски папир

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ обликована по партијама

Партија 1 Поклон честитка за новорођене бебе у 2020 години 

Партија 2 Поклон честитка за новорођене бебе у 2021 години 

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЛУКИЋЕВО

 

ОДРЖАВАЊЕ, ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА II-услуга поправке возила марке «DACIA»модел STEPWAY
ПАРТИЈА V-услуга поправке возила марке «LADA» модел NIVA
ПАРТИЈА VII-услуга поправке возила марке «FIAT» модел FREEMONT 
ПАРТИЈА IX-услуга поправке возила марке «DODGE»модел AVANGER
ПАРТИЈА X-услуга поправке возила марке «ŠKODA» модел RAPID 
ПАРТИЈА XI-услуга поправке возила марке «ŠKODA»модел FABIA 
 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у недељном листу

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Партија 1 Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града Зрењанина 

Партија 2 Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина

Партија 3 Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ

   

УСЛУГА ЗАКУПА БИНЕ

 

 

 

 

 

2019 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

НАБАВКА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

 

МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - обликована у две партије

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у дневном листу 

 

НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДЕЦУ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " ДАНИ ПИВА 2019" У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБОДНИХ КАНАЛА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА КОМПОСТИЛИШТЕМ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА У КОМПЛЕКСУ "НОВА ПИЈАЦА" У ЗРЕЊАНИНУ

 

УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ СУЗБИЈАЊА ЕМЕРЗНИХ КОРОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПОРТАЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА СА ПРАТЕЋОМ БАЗОМ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 

Партија 1 Информисање у дневном листу

 

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА- РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У КО ОРЛОВАТ И КО ТАРАШ

 

РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ - други пут

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР Партије 1 и 4

 

НАБАВКА ФОЛИЈА СА ИСПОРУКОМ И МОНТАЖОМ ЗА КРИСТАЛНУ ДВОРАНУ У ЗРЕЊАНИНУ

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ДЗ БОШКО ВРЕБАЛОВ У ЗРЕЊАНИНУ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО- ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

 

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1 - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2 - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

 

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА КАСКО ОСИГУРАЊА 

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Партија 2 Поклон пакети за новорођене бебе у 2020 години

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЕЛЕМИР

 

УСЛУГА СПАШАВАЊА - АНГАЖОВАЊЕ СПАСИЛАЦА НА ГАРДСКОМ КУПАЛИШТУ ПЕСКАРА И НА ИЗЛЕТИШТУ ТИСА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НЕСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ СПОРТСКОГ СЕМАФОРА У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Партија 1 Тонери

Партија 2 Канцеларијски материјал

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ПАРТИЈА 1 Путно здравствно осигурање запослених Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 2 Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 3 Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 4 Осигурање културно уметничких манифестација

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

- обликована по партијама

 

РАДОВИ  НА ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНИХ УЛИЦА ИИ РЕДА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

 

НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ЗАКУПА БИНЕ

 

УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА ПАРТИЈА 2 -ИНФОРМИСАЊЕ У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ

 

2018

ГРАДСКА УПРАВА

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАЗАРЕВУ

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИ, САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕКУЛТИВАЦИЈИ ЗА ДЕГРАДИРАНИ ПРОСТОР ПАРЦЕЛЕ БР.609, К.О. КЛЕК "СТАРА БАРА"

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

   

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

2018 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ