Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

Решење о расподели средстава за суфинансирање програма ловачких удружења у сврху сузбијања шакала  на територији града Зрењанина за 2022.годину

Прелиминарана листа директних корисника на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Доља" у Зрењанину
(План генералне регулације ''Доља'' (''Службени лист града Зрењанина'' број 21/20-пречишћен текст) је доступан на сајту града Зрењанина)

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 24. јуна 2022. год.  до 24. јула 2022.год.
 • текстуални део
 • графички део
Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина
 • Расписује: Комисија за реализацију набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина
 • Рок: 1. јул 2022. године
 • Обрасци

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Зрењанин

 • Објављује: Скупштина града Зрењанина 
 • Рок: 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин
 • Објављује: Скупштина града Зрењанина 
 • Рок: 30 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије

Јавни позив за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и једнократне помоћи у грађевинском материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности на територији града Зрењанина  

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града Зрењанина, уз учешће града Зрењанина у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава и набавку нове пољопривредне механизације и опреме

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: 28.06.2022. године

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Центар" 

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 17. јуна 2022. год.  до 17. јула 2022.год.
 • текстуални део
 • графички део

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбених објеката бр. 1 и 2 и стамбено-пословног објекта бр. 3 спратности  Су+ВП+1+Пс у улици Саве Текелије бр. 18 у Зрењанину, на кат. парц. бр. 19331 КО Зрењанин I, одговорног урбанисте Љубице Ћулибрк Сантрач из Архитектонског студија ''Нуова'', подносиоца захтева “Еsquina” д.о.о. из Велике Плане.

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавна презентација траје од: 10. јуна 2022. год.  до 17. јуна 2022.год.

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Југоисток" 

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 10. јуна 2022. год.  до 10. јула 2022.год.
 • текстуални део
 • графички део

Јавни конкурс за пријем једног извршиоца на радно место Интерни ревизор

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији града Зрењанина
 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: до 10.06.2022. године
 • Прилози

Јавни позив давање подстицаја у виду кошница са пчелињим друштвима младима на селу

Обавештење о начину остваривања права на доделу државне помоћи за прибављање прве некретнине по основу рођења детета
 • Организација: Град Зрењанин
Обрасци:
Листа вредновања и рангирања за суфинансирање програма ловачких удружења у сврху сузбијања шакала на територији града Зрењанина за 2022. годину
Конкурс за именовање директора Центра за социјални рад града Зрењанина
 • Предлагач: Управни одбор Центра за социјални рад града Зрењанина
 • Рок: 04.06.2022.
Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побљшање услова становања 
 • Расписује: Град Зрењанин
 • Рок: од  10. маја до 03. јуна 2022. године
 • Обрасци за пријаву могу се добити у Градској управи града Зрењанина, a све додатне информације на број телефона 023/315 01 86  радним данима од 8 до 13 часова.
Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава измену огласа о јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и извештај о Стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 26.04.2022. године

Предлог о расподели средстава Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години

 • Донето: 18.04.2022. године
Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2022. години
 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Донето: 13.04.2022. године

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства избеглица која су била корисници програма куповине сеоских кућа са окућницом из средстава буџета РС или АПВ на територији града Зрењанина

 • Предлог Листа донет: 17.03.2022. године 

Предлог листе корисника помоћи у виду грађевинског материјала за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника помоћи

Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије рода авијације

 • Оглашава: Министарство одбране Републике Србије
 • Рок за подношење пријаве: 31. март 2022. године

Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину

 • Оглашава: Министарство за бригу о селу Републике Србије
 • Рок за подношење пријаве: до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2022. године.

ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу броја освојених бодова

 • Оглашава: Град Зрењанин - Комисија за избор корисника

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОНОСНУ КАРТИЦУ „ Цена минус за 3+“ УДРУЖЕЊА “ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС” ИЗ ЧАЧКА

 • Пријава ће трајати током целе године

Обрасци за пријаву:

Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин - Градоначелник
 • Рок: до утрошка расположивих средстава

Документација:

Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку додељене сеоске куће са окућницом 

Оглашава: Град Зрењанин - Повереник за избеглице и миграције
Рок за пријаву: 21. јануар 2022. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ за остваривање права на повлашћен градски превоз  на територији града Зрењанинa y 2022. години
 • ОРГАНИЗАЦИЈА: Град Зрењанин
 • РОК: 31. јануар 2022. године
 • Захтев
Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" 
 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 24. децембра 2021. год.  до 23. јануара 2022. год.
 • текстуални део
 • графички део
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова од интереса за град Зрењанин у 2021. години 
Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину
 • Донето: 17.12.2021. године

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница 

 • Донето: 07.12.2021. године
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину

Решење о расподели средстава  по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Решење о измени решења о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Коначне листе за замену столарије и замену котлова по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и на становима територије града Зрењанина за 2021. годину

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање жена и подстицања развоја  женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији Града Зрењанина за 2021. години

 • Расписује: Град Зрењанин

Обрасци:

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената

Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Прелиминарне ранг листе директних корисника у Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и на становима територије града Зрењанина за 2021. годину

Јавни позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

Прелиминарна листа привредних субјеката (директних корисника) у Јавном позиву за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

ОБАВЕШТЕЊЕ - продужетак рока за подношење пријава за Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и на становима територије града Зрењанина за 2021. годину

 • Оглашава: Комисија за реализацију мера енергетске санације
 • Продужетак рока: до 10.09.2021. године

Коначна листa привредних субјеката у јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина 

Прелиминарне ранг листе привредних субјеката у јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина

 

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: није одређен
Документација: 

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

 • Листа донета: 14.12.2020.

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 09.10.2020.

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 18.09.2020.

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду
 • Рок: неограничен

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019, 2021. и 2022. годину

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018, 2019, 2020, 2021. и 2022. годину

Решење о додели бесповратних подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ
 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине
 • Рок: до утрошка средстава