Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

Листа изабраних објеката стамбених заједница које испуњавају услове за израду акта / документа којим се анализира постојеће енергетско стање објекта и даје предлог оптималних мера санације

Листе вредновања и рангирања за суфинансирање програмских активности у области противпожарне заштите на територији града Зрењанина у 2021. години

Jавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 бар за викенд зону код Перлеза

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 17. септембра 2021. год.  до 17. октобра 2021.год.
 • Документација
 • Оглас 

Jавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, ГМРС Елемир - МРС Тараш и ГМРС Елемир - МРС Јанков Мост

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 17. септембра 2021. год.  до 17. октобра 2021.год.
 • Документација
 • Оглас 

Jавни увид у Нацрт  Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 bar, МРС Ботош – МРС Томашевац - МРС Орловат - МРС Фаркаждин

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 17. септембра 2021. год.  до 17. октобра 2021.год.
 • Документација
 • Оглас 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

Прелиминарна листа привредних субјеката (директних корисника) у Јавном позиву за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

ОБАВЕШТЕЊЕ - продужетак рока за подношење пријава за Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и на становима територије града Зрењанина за 2021. годину

 • Оглашава: Комисија за реализацију мера енергетске санације
 • Продужетак рока: до 10.09.2021. године

Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи у виду огрева за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина 

Коначна листa привредних субјеката у јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина 

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2022. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок за подношење пријаве: 31. октобра 2021. године

Документација:

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Зрењанина за 2022. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок за подношење пријаве: 31. октобра 2021. године

Документација:

Прелиминарне ранг листе привредних субјеката у јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина

Јавни позив за суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената у 2021. години

Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину

 • Оглашава: Министарство за бригу о селу Републике Србије
 • Рок за подношење пријаве: до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021. године. 

Информације за Град Зрењанин: тел. 066-866-0037, радним данима од 08-14 часова

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОНОСНУ КАРТИЦУ „ Цена минус за 3+“ УДРУЖЕЊА “ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС” ИЗ ЧАЧКА

 • Пријава ће трајати током целе године

Обрасци за пријаву:

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

 • Решење донето: 11.05.2021.

Предлог о расподели средстава Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. години

 • Донето: 13.05.2021. године

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

 • Решење донето: 14.05.2021. године

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Одлука о поништавању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

 • Одлука донета: 26.04.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Зрењанина

 • Oглашава: Град Зрењанин
 • Рок за подношење пријаве: 17. мај 2021. године 

Документација:

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције “Кров 2020“ породици избеглица на територији града Зрењанина 

Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 16. април 2021. год.
 
Документација:
- Пријавни образац
- Обједињена изјава бр 1 - чланови домаћинства
- Обједињена изјава бр 2 - приходи и пензије
- Изјава продавца

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

 • Решење донето: 26.03.2021. године

У оквиру пројекта „INTEGRATED MANAGEMENT OF RELATIONSHIP CLIMATE-INSECT MIGRATION IN SREDNJEBANATSKI DISTRICT AND TIMIS COUNTY“е-MS: RORS 380 који град Зрењанин спроводи у оквиру програма прекограничне сарадње Interreg -IPA CBC Romania Serbia  у периоду 31.05.- 02.06. организује се научно - стручна конференција ИНТЕГРИСАНА РЕШЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СПРЕЧАВАЊЕМ И СМАЊЕЊЕМ АГРОИНДУСТРИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА

Позивамо Вас да  активно допринесете раду конференције и пријавите Ваш рад - детаљна упутства за писање рада се налазе на линку:

Више информација о конференцији као и инструкције за пријаву можете наћи на: www.zrenjanin.rs  , www.psszr.rs  или   www.clinsim.ro 

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години
 • Конкурс расписан: 04.09.2019. године
Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години
 • Конкурс расписан: 26.02.2019. године
 
Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: продужен до 5. марта 2021. год.
 
Документација:
 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: није одређен
Документација: 
 
Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 12. фебруар 2021. год.
 
Документација:
 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин

Јавни позив за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Зрењанина

Оглашава: Град Зрењанин - Градоначелник
Рок: до утрошка расположивих средстава

Документација:
- Захтев за финансијску подршку
- Изјава

Јaвни позив за подношење пријава за доделу једнократне новчане помоћи или огрева за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок за пријаву: 28. децембар 2020. године
Документација:

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Листа вредновања и рангирања намењена за суфинансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом града Зрењанина за 2020. годину

Јaвни позив за подношење пријава за доделу помоћи избеглим лицима у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње на територији града Зрењанина

Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 18. децембар 2020. 

Документација:

- Пријавни образац
- Сагласност за прибављање података
- Изјава о запослењу / пензији
- Изјава о условима становања
- Изјава за једнородитељско домаћинство
- Обједињена изјава

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: неограничен

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

 • Листа донета: 14.12.2020.

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 09.10.2020.

INVITATION TO TENDER FOR Insect Migration Control Equipment

Jавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената

Jавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 18.09.2020.

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Решење донето: 02.06.2020. године

Предлог Конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Предлог донет: 13.05.2020. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2020. години

 • Решење донето: 06.02.2020. године

Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду
 • Рок: неограничен

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2020. години

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 29.10.2019. године

Предлог Одлуке о расподели средстава у области jавног информисања града Зрењанина у 2019. години

 • Предлог Одлуке донет: 24.10.2019. године

Решење о образовању и именовању конкурсне комисиjе за оцену проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 01.10.2019. године

Предлог одлуке о расподели средстава у области јавног информисања града Зрењанина у 2019. години са образложењем

 • Предлог одлуке донет: 07.06.2019. године

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 14.06.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019. и 2001. годину

Решење о образовању и именовању конкурсне комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2019. години

 • Решење донето: 05.04.2019.

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018., 2019. и 2020. годину

Решење о додели бесповратних подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ
 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине
 • Рок: до утрошка средстава