Огласи и конкурси

 

(за друштвене организације, савезе и удружења грађана којима су на конкурсу одобрена средства за реализацију пројеката)

 

ОГЛАСИ И КОНКУРСИ

Jaвни конкурс за попуњавање положаја на радном месту Начелника Градске управе града Зрењанина
 • Организација: Град Зрењанин
 • Рок: 21.01.2022.
 • Изјава

Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку додељене сеоске куће са окућницом 

Оглашава: Град Зрењанин - Повереник за избеглице и миграције
Рок за пријаву: 21. јануар 2022. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ за остваривање права на повлашћен градски превоз  на територији града Зрењанинa y 2022. години
 • ОРГАНИЗАЦИЈА: Град Зрењанин
 • РОК: 31. јануар 2022. године
 • Захтев

Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима града Зрењанина за школску 2021/2022. годину 

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" 
 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за урбанизам
 • Јавни увид траје од: 24. децембра 2021. год.  до 23. јануара 2022. год.
 • текстуални део
 • графички део
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова од интереса за град Зрењанин у 2021. години 
Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину
 • Донето: 17.12.2021. године

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница 

 • Донето: 07.12.2021. године
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица 

Оглашава: Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
Рок: 31. децембар 2021. године

Јавни конкурс за суфинансирање програмских активности из области спорта у граду Зрењанину за 2022. годину

Конкурс за доделу средстава за набавку пчелињих друштава, опреме за пчеларство и возила и приколица за транспорт пчелињих друштава у 2021. години на територији града Зрењанина

Јавни позив за подношење пријава за коришћење средстава за унапређење органске производње на територији града Зрењанина за 2021. годину - додела средстава за набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, контролу земљишта и плодова, сертификацију органске производње и друге инвестиције које се односе на органску производњу, а део су осталих мера руралног развоја

 

Решење о расподели средстава  по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Решење о измени решења о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Зрењанина у 2021. години

Коначне листе за замену столарије и замену котлова по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и на становима територије града Зрењанина за 2021. годину

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за економско оснаживање жена и подстицања развоја  женског предузетништва кроз финансијску подршку у пословању на територији Града Зрењанина за 2021. години

 • Расписује: Град Зрењанин

Обрасци:

Анкета о квалитету услуга  

Анкету поставља: ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин 
Период анкетирања: 05.11 - 06.12.2021. године

Анкета о квалитету услуга - пијаце
Анкета о квалитету услуга - паркинзи
Јавни позив 

Анкете поставља: ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин 
Период анкетирања: 05.11 - 07.12.2021. године

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021. годину

Листа вредновања и рангирања за суфинансирање програмских активности у области противпожарне заштите на територији града Зрењанина у 2021. години

Јавни позив за регресирање трошкова приградског превоза студената

Јавни позив за рефундирање трошкова међумесног превоза студената

Прелиминарне ранг листе директних корисника у Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и на становима територије града Зрењанина за 2021. годину

Листа изабраних објеката стамбених заједница које испуњавају услове за израду акта / документа којим се анализира постојеће енергетско стање објекта и даје предлог оптималних мера санације

Јавни позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (грађанима) за набавку бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

Прелиминарна листа привредних субјеката (директних корисника) у Јавном позиву за избор привредних субјеката у спровођењу набавке бицикала као еколошки прихватљивог транспорта на територији града Зрењанина

ОБАВЕШТЕЊЕ - продужетак рока за подношење пријава за Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације на породичним кућама и на становима територије града Зрењанина за 2021. годину

 • Оглашава: Комисија за реализацију мера енергетске санације
 • Продужетак рока: до 10.09.2021. године

Јавни позив за подношење пријава за доделу помоћи у виду огрева за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина 

Коначна листa привредних субјеката у јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина 

Прелиминарне ранг листе привредних субјеката у јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Зрењанина

Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину

 • Оглашава: Министарство за бригу о селу Републике Србије
 • Рок за подношење пријаве: до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021. године. 

Информације за Град Зрењанин: тел. 066-866-0037, радним данима од 08-14 часова

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Зрењанина

 • Oглашава: Град Зрењанин
 • Рок за подношење пријаве: 17. мај 2021. године 

Документација:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције “Кров 2020“ породици избеглица на територији града Зрењанина 

Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 16. април 2021. год.
 
Документација:
- Пријавни образац
- Обједињена изјава бр 1 - чланови домаћинства
- Обједињена изјава бр 2 - приходи и пензије
- Изјава продавца

У оквиру пројекта „INTEGRATED MANAGEMENT OF RELATIONSHIP CLIMATE-INSECT MIGRATION IN SREDNJEBANATSKI DISTRICT AND TIMIS COUNTY“е-MS: RORS 380 који град Зрењанин спроводи у оквиру програма прекограничне сарадње Interreg -IPA CBC Romania Serbia  у периоду 31.05.- 02.06. организује се научно - стручна конференција ИНТЕГРИСАНА РЕШЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СПРЕЧАВАЊЕМ И СМАЊЕЊЕМ АГРОИНДУСТРИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА

Позивамо Вас да  активно допринесете раду конференције и пријавите Ваш рад - детаљна упутства за писање рада се налазе на линку:

Више информација о конференцији као и инструкције за пријаву можете наћи на: www.zrenjanin.rs  , www.psszr.rs  или   www.clinsim.ro 

 
Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: продужен до 5. марта 2021. год.
 
Документација:
 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок: није одређен
Документација: 
 
Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 12. фебруар 2021. год.
 
Документација:

Решење о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

 • Оглашава: Град Зрењанин

Јaвни позив за подношење пријава за доделу једнократне новчане помоћи или огрева за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Зрењанина

Оглашава: Град Зрењанин
Рок за пријаву: 28. децембар 2020. године
Документација:

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Листа вредновања и рангирања намењена за суфинансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом града Зрењанина за 2020. годину

Јaвни позив за подношење пријава за доделу помоћи избеглим лицима у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин
 • Рок за пријаву: 18. децембар 2020. 

Документација:

- Пријавни образац
- Сагласност за прибављање података
- Изјава о запослењу / пензији
- Изјава о условима становања
- Изјава за једнородитељско домаћинство
- Обједињена изјава

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН - eТуриста

Листа рангирања за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница

 • Листа донета: 14.12.2020.

Коначна листа корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 09.10.2020.

INVITATION TO TENDER FOR Insect Migration Control Equipment

Предлог листе реда првенства корисника помоћи у грађевинском материјалу за поправку кућа или завршетак започете градње породицама избеглица на територији Града Зрењанина

 • Листа утврђена 18.09.2020.

Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са сложеном епидемиолошком ситуацијом, а у циљу избегавања довођења у ризик грађана приликом остваривања одређених права, Одељење за друштвене делатности града Зрењанина излази у сусрет грађанима и обавештава их да све захтеве и потребну документацију могу доставити електронским путем у оквиру следећих области:

Родитељски додатак, дечији додатак, породиљско одсуство и нега детета, посебна нега детета, енергетски угрожени купац, овлашћено паркирање обележених паркинг места, суфинансирање активности стручног усавршавања ученика средњих школа и студената, ИРК - Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УГОСТИТЕЉЕ који пружају услуге смештаја у угоститељким објекатима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, као и некатегорисаним угоститељском објектима за смештај на територији града Зрењанина

 • Оглашава: Град Зрењанин,  Градска управа, Одељење за привреду
 • Рок: неограничен

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2019. годину

 • Решење донето: 07.05.2019.

Решење о додели средстава за суфинансирање програмских активности и проjеката удружења и аматерских културно - уметничких друштава града Зрењанина за 2019. и 2021. годину

Решење о додели средстава за финансирање програмских активности у области противпожарне заштите на териториjи града Зрењанина за 2018., 2019., 2020. и 2021. годину

Решење о додели бесповратних подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја града Зрењанина за период од 2018. до 2020. године

 • Решење донето: 26.07.2018.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма за подстицање развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању

 • Организација: Министарство привреде
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Фонда за развој Републике Србије

 • Организација: Фонд за развој Републике Србије
 • Рок: до утрошка средстава

Кредити Развојног фонда Војводине

 •  Организација: Развојни фонд АПВ
 •  Рок: до утрошка средстава

Кредити Гаранцијског фонда АП Војводине

 • Организација: Гаранцијски фонд АП Војводине
 • Рок: до утрошка средстава