Архива

Допуна Упутства за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину (ПДФ документ, 363 КБ)

 

Нацрт Одлуке о буџету града Зрењанина за 2019. год (ПДФ документ, 1.59 МБ)

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину (ПДФ документ, 1.56 МБ)

 

Ребаланс I за 2018. годину (ПДФ документ, 1.65 МБ)

Одлука о Буџету за 2018. годину (ПДФ документ, 1,10 МБ)

 

Ревизорски извештај за 2017. годину

Завршни рачун за 2017. годину (ПДФ документ 365 КБ)

 

Ребаланс I за 2017. годину (ПДФ документ, 1.33 МБ)

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину (ПДФ документ, 5.60 МБ)

 

Одлука о Буџету за 2017. годину (ПДФ документ, 1,64 МБ)

Завршни рачун за 2016. годину (ПДФ документ 375 КБ)

 

Упутство за припрему одлуке о Буџету Града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника средстава Буџета Града Зрењанина за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (ПДФ документ, 4.67 МБ)

 

Ребаланс II за 2016. годину (ПДФ документ, 2.51 МБ)

Ребаланс I за 2016. годину (ПДФ документ, 2.05 МБ)

Одлука о Буџету за 2016. годину (ПДФ документ, 2.69 МБ)

Завршни рачун за 2015. годину (ПДФ документ 136 КБ)

 

Ребаланс II за 2015. годину (ПДФ документ, 3.63 МБ)

Ребаланс I за 2015. годину (ПДФ документ, 1.99 МБ)

Одлука о Буџету за 2015. годину (ПДФ документ, 2.14 МБ)

Завршни рачун за 2014. годину (ПДФ документ 3.26 МБ)

 

Ребаланс III за 2014. годину (ПДФ документ, 1805 КБ)
(нови линк: документ 011.пдф у архиви: 28. седница Скупштине града, зип фајл величине 269,4МБ)

  • упоредни преглед Ребаланса II и Ребаланса III (ПДФ документ 1179 КБ)
    (нови линк: документ 012.пдф у архиви: 28. седница Скупштине града, зип фајл величине 269,4МБ)

Ребаланс II за 2014. годину (27. седница Скупштине града,;30.10.2014. год.) (ПДФ документ, 1.38 МБ)
(нови линк: документ 041.пдф у архиви: 27. седница Скупштине града, зип фајл величине 105,5МБ)

  • упоредни преглед Ребаланса I и Ребаланса II (ПДФ документ, 790 КБ)
    (нови линк: документ 042.пдф у архиви: 27. седница Скупштине града, зип фајл величине 105,5МБ)

Ребаланс I за 2014. годину (ПДФ документ, 1.22 МБ)

Одлука о Буџету за 2014. годину (ПДФ документ, 776 КБ)