Контакт

Град Зрењанин

Градска управа 

Трг слободе 10

23101 Зрењанин

Централа: 023/315-0-111