Адресар банака и осигуравајућих друштава

Банке:
 
Raiffeisen банка  
Краља Александра I Карађорђевића 41
Тел: 023/511-583
 
Societe Generale банка  
Краља Александра I Карађорђевића 13
Тел: 023/581-710
 
Меридиан банка  
Житни трг бб  
Тел: 023/580-050
 
Unicredit  
Краља Александра I Карађорђевића 1
Тел: 023/530-021
 
Erste банка  
Петефијева 3 
Тел: 023/512-774
 
Комерцијална банка  
Трг слободе 5 
Тел: 023/564-992
 
Banca Intesa  
Краља Александра I Карађорђевића 3
Тел: 023/563-484
 
Hypo-Alpe-Adria банка  
Светозара Марковића 2 
Тел: 023/511-825
 
Војвођанска банка  
Трг др Зорана Ђинђића бб   
Тел: 023/566-500
 
ЕФГ банка  
Цара Душана 2   
Тел: 023/562-429

Procredit банка  
Јеврејска 1-3    
Тел: 023/511-780
 
АИК банка  
Житни трг бб 
Тел: 023/589-490
 
Volks банка  
Иве Лоле Рибара 7а    
Тел: 023/515-450
 
Piraeus банка  
Краља Александра I Карађорђевића 45 
Тел: 023/585-602
 
Alpha банка  
Краља Александра I Карађорђевића 22 
Тел: 023/512-798
 
Findomestic банка  
Краља Александра I Карађорђевића 20 
Тел: 023/511-286
 
НЛБ банка 
Краља Александра I Карађорђевића 33-35    
Тел: 023/565-234
 
УББ банка
Гимназијска 1  
Тел: 023/263-593
 
ОТП банка 
Краља Александра I Карађорђевића 2 
Тел: 023/510-827
 
Поштанска штедионица
Др Емила Гаврила 8
Тел: 023/582-511
 
 
Осигуравајућа друштва:
 
ДДОР Нови Сад 
Краља Петра И бр 2
Тел: 023/564-377  
www.ddor.rs
 
Delta Generali осигурање  
Краља Александра I Карађорђевића бб
Тел: 023/511-035 
www.deltagenerali.rs
 
ДУНАВ осигурање  
Краља Александра I Карађорђевића 28
Тел: 023/511-515 
www.dunav.com
 
Uniqua осигурање  
Николе Пашића 14
Тел: 023/511-810
www.uniqa.rs
 
Wiener Stadtische осигурање  
Коче Коларова 29 
Тел: 023/525-614
www.wiener.rs