Финансијски подстицаји

Инвестициони пројекти у свим делатностима, осим трговине, туризма, угоститељства и пољопривреде, могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава из државног буџета. Средства су намењена за финансирање инвестиционих пројеката у областима производње, услуга које могу бити предмет међународне трговине и истраживања и развоја.
 
Инвестиције у производним делатностима:
Расположиви фондови: почев од 2.000 ЕУР до 5.000 ЕУР по сваком новом  запосленом
Минимални износ улагања: између 1 милиона ЕУР и 3 милиона ЕУР, у зависности од висине стопе незапослености у општини у којој се врши улагање
Минимални број нових радних места: 50. 
 
Инвестиције у сектору услуга:
Расположиви фондови: почев од 2.000 ЕУР до 10.000 ЕУР по сваком новом  запосленом
Минимални износ улагања: 500.000 ЕУР
Минимални број нових радних места: 10. 
 
Инвестиције у сектор истраживања и  развоја: 
Расположиви фондови: почев од 5.000 ЕУР до 10.000 ЕУР по сваком новом  запосленом
Минимални износ улагања: 250.000 ЕУР
Минимални број нових радних места: 10. 
 

(информације преузете са сајта  www.siepa.gov.rs, за све додатне информације можете се обратити путем телефона на 011/3398 545, 3398 750, 3398 653, 3398 629 или електронском поштом: office@siepa.gov.rs)