Људски ресурси и образовање

Зрењанин је образовни центар с традицијом дугом 150 година, укључујући, сада 10  основних и 8 средњих школа у самом граду и 22 основне школе  у  насељеним местима.


Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину   је основана  1960. године и од тада школује инжењере у области машинства и технологије.

 

      

 

Технички факултет  “Михајло Пупин” је основан 1974. године  у оквиру Универзитета у Новом Саду. Поред наставе врши и следеће делатности: научно-истраживачки рад, преношење резултата науке у циљу рационализовања високог школства.

 

Професионални профили су:

1. Информатика  у образовању
2. Информатичко инжењерство
3. Пословна информатика
4. Менаџмент пословних комуникација
5. Управљање техничким системима
6. Дизајн и пројектовање текстила и одеће
7. Производни менаџмент
8. Професор технике и информатике
9. Професор технике
10. Индустријско инжењерство-машинске струке

 

Образовне установе су спремне  да уведу програме усмереног образовања и обуке да би пружиле управо оне специфичне квалификације које могу бити потребне инвеститорима за обављање њихових пословних делатности.

 

 

 

 

Страни  језици су део образовања у  школама и у свакодневном животу. У граду ради око 15 школа страних језика. Најзаступљенији језици су: енглески, немачки, италијански, француски, шпански и руски.