Ovlašćena lica - Upravni postupak

Ovlašćuju se sledeća službena lica da pribavljaju podatke iz službenih evidencija drugih organa koji su neophodni za odlučivanje u upravnim postupcima iz njihove nadležnosti, kao i da ustupaju i dostavljaju podatke iz službenih evidencija kojima raspolažu na zahtev drugih organa radi sprovođenja upravnih postupaka iz njihove nadležnosti, i to:
 
Iz Odeljenja za finansije/Odseka za lokalnu poresku administraciju:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nikolina Šerfeze
e-mail: nikolina.serfeze@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Svetlana Bosić
e-mail: bosic.svetlana@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Zoran Maksimović
e-mail: zoran.maksimovic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Slavica Radišić
e-mail: slavica.radisic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Željko Tornjanski
e-mail: zeljko.tornjanski@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vojislavka Kijac
e-mail: vojislavka.kijac@grad.zrenjanin.rs
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Kulundžić
e-mail: vesna.kulundzic@grad.zrenjanin.rs
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mira Grujić
e-mail: mira.grujic@grad.zrenjanin.rs
 
9. Ime i prezime ovlašćenog lica: Biljana Došen
e-mail: biljana.dosen@grad.zrenjanin.rs
 
10. Ime i prezime ovlašćenog lica: Gordana Čuka
e-mail: gordana.cuka@grad.zrenjanin.rs
 
11. Ime i prezime ovlašćenog lica: Marko Stanimirović
e-mail: marko.stanimirovic@grad.zrenjanin.rs
 
12. Ime i prezime ovlašćenog lica: Svetlana Boltić
e-mail: svetlana.boltic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milutin Đurišić
e-mail: milutin.djurisic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom/Odseka za imovinsko-pravne poslove:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Violeta Kučanda Bogasenieva
e-mail: violeta.kucanda@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ružica Strajnić Berbakov
e-mail: ruzica.strajnic@grad.zrenjanin.rs
 
 

Iz Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom/Odseka za stambene poslove:

 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Aleksandar Kojčić
e-mail: aleksandar.kojcic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milica Samardžija
e-mail: milica.samardzija@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Olgica Crvenkov
e-mail:olgica.crvenkov@grad.zrenjanin.rs
 
 
 Iz Odeljenja za opštu upravu:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sofija Anđelković
e-mail: sofija.andjelkovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za opštu upravu/Odseka za upravno-pravne poslove:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Valerija Nađ
e-mail: valerija.nadj@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sanja Eremić
e-mail: sanja.eremic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jovo Kozomora
e-mail: jovo.kozomora@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za opštu upravu/Odseka za poslove matičara:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Violeta Đurin
e-mail: violeta.djurin@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljubica Cikora
e-mail: ljubica.cikora@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Branka Čolaković
e-mail: branka.colakovic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Danijel Šebez
e-mail: danijel.sebez@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Maksimov
e-mail: vesna.maksimov@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Valerija Ristović
e-mail: valerija.ristovic@grad.zrenjanin.rs
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Bisenija Subu
e-mail: bisenija.subu@grad.zrenjanin.rs
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Miljana Takač
e-mail: miljana.takac@grad.zrenjanin.rs
 
9. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dušica Markov
e-mail: dusica.markov@grad.zrenjanin.rs
 
10. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragana Mirkov
e-mail: dragana.mirkov@grad.zrenjanin.rs
 
11. Ime i prezime ovlašćenog lica: Diana Đermanović
e-mail: diana.djermanovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za opštu upravu/Odseka za mesne kancelarije:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Slaviša Stojanović
e-mail: mk.lukicevo@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Siniša Kaluđerski
e-mail: mk.aradac@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ištvan Požar
e-mail: mk.beloblato@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragan Petruljeskov
e-mail: mk.botos@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milena Pilipović
e-mail: mk.elemir@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Aleksandar Bugar
e-mail: mk.ecka@grad.zrenjanin.rs
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Tiberiju Vojna
e-mail: mk.klek@grad.zrenjanin.rs
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Zoran Stanojčić
e-mail: mk.lazarevo@grad.zrenjanin.rs
 
9. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dejan Eremić
e-mail: mk.melenci@grad.zrenjanin.rs
 
10. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelica Jocić
e-mail: mk.perlez@grad.zrenjanin.rs
 
11. Ime i prezime ovlašćenog lica: Spomenka Hristov
e-mail: mk.centa@grad.zrenjanin.rs
 
12. Ime i prezime ovlašćenog lica: Radovan Vučetić
e-mail: mk.taras@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja inspekcija:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milan Jovanov
e-mail: milan.jovanov@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nebojša Petrović
e-mail: nebojsa.petrovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja inspekcija/Odseka komunalne i saobraćajne inspekcije:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Željko Brusin
e-mail: zeljko.brusin@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Gordana Cvetić
e-mail: gordana.cvetic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Predrag Vujin
e-mail: predrag.vujin@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jovan Ćurčić
e-mail: jovan.curcic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Duška Koprivica
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Miroslav Lambrin
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Olivera Jeličić
 
 
Iz Odeljenja inspekcija/Odseka građevinske inspekcije:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Gordana Damjan Paskaš
e-mail: gordana.paskas@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milka Bijelić
e-mail: milka.bijelic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Biljana Terzić
e-mail: biljana.terzic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sonja Tornjanski
 
 
 
Iz Odeljenja inspekcija/Odseka prosvetne inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragana Adamović
e-mail:dragana.adamovic @grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ružica Tapavički
e-mail: ruzica.tapavicki@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ivana Atanacković
e-mail: ivana.atanackovic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Zorica Pajtašev Babić
e-mail: zorica.pajtasev@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Dragić
e-mail: jelena.dragic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za poslove iz oblasti društvenih delatnosti:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Olivera Ristić Kostić
e-mail: olivera.ristic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Siniša Anović
e-mail: sinisa.anovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nemanja Malinić
e-mail: nemanja.malinic@grad.zrenjanin.rs
 
 3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Deže Hunka
dečiji dodatak
e-mail: deze.hunka@grad.zrenjanin.rs
 
 4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Silvija Kajari
e-mail: silvija.kajari@grad.zrenjanin.rs
 
 5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Tibor Kočiš
e-mail: tibor.kocis@grad.zrenjanin.rs
 
 6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milana Piperski
e-mail: milana.maric@grad.zrenjanin.rs
 
 7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nataša Micić
e-mail: natasa.micic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za boračko-invalidsku zaštitu i prava porodilja u Odeljenju za društvene delatnosti:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ivana Popov
e-mail: ivana.popov@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragoljub Cvejić
e-mail: dragoljub.cvejic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragan Korać
e-mail: dragan.korac@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sandra Stanković
e-mail: sandra.stankovic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sanja Gavranić
e-mail: sanja.gavranic@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Draginja Surla
e-mail: draginja.surla@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za mesne zajednice i birački spisak:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Živko Gavrilović
e-mail: zivko.gavrilovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nataša Simić
e-mail: natasa.simic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Svetlana Živanović
e-mail: svetlana.zivanovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za nacionalne manjine, etničke grupe, izbeglice i migracije:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vjerka Hrubik
e-mail: vjerka.hrubik@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Verona Tomin
e-mail: verona.tomin@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljiljana Pecelj Luburić
e-mail: ljiljana.pecelj@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Marijana Radojčić
e-mail: marijana.radojcic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam/Odseka za urbanizam i prostorno planiranje:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Cigulov
e-mail: vesna.cigulov@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam/Odseka za sprovođenje objedinjene procedure:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ankica Vojnović
e-mail: ankica.vojnovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Simo Babić
e-mail: simo.babic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Bojana Dimitrijević Golijanin
e-mail: bojana.golijanin@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Anđelika Jojić
e-mail: andjelika.jojic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragana Mitrović
e-mail: dragana.mitrovic@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Julkica Maričić
e-mail: julkica.maricic@grad.zrenjanin.rs
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragan Mirkov
e-mail: dragan.mirkov@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam/Odseka za ozakonjenje objekata:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Gordana Dimković
e-mail: gordana.dimkovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sandra Jovanović Litričin
e-mail: sandra.jovanovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Zorica Denda
e-mail: zorica.denda@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Biljana Čepski
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Danica Medvedev
 
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Grbić
 
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sonja Dragaš
e-mail: sonja.dragas@grad.zrenjanin.rs
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Aleksandar Stanić
 
 
9. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vladimir Milenov
 
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam/Odseka za saobraćaj:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mirko Petrović
e-mail: mirko.petrovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Branislav Plećaš
e-mail: branislav.plecas@grad.zrenjanin.rs
 
 
 
Iz Odeljenja za ljudske resurse i pravne poslove/Odsek za radne odnose i ljudske resurse
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Sabo
e-mail: jelena.sabo@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za privredu:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljiljana Tomović
e-mail: ltomovic@zrenjanin.rs
 
 
 Iz Odeljenja za privredu /Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Stojan Kralj
e-mail: stojan.kralj@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Miloš Kovačević
e-mail: milos.kovacevic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za privredu /Odseka za izgradnju i uređenje grada
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Danijela Aleksić
e-mail: danijelaaleksic023@gmail.com
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mira Đaković
e-mail: djakovicmira14@gmail.com
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milena Kirćanski
e-mail: mkircanski@zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za privredu /Odseka za zaštitu i unapređivanje životne sredine:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Stojanka Samardžić Horvat
e-mail: stojanka.horvat@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Bojan Radulov
e-mail: bojan.radulov@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Brusin
e-mail: jelena.brusin@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sonja Anđelković
e-mail: sonja.andjelkovic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dušan Mihajlov
e-mail: dusan.mihajlov@grad.zrenjanin.rs