Načelnik Gradske uprave

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
Nenad Domjeskov
 

ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE
Miloš Korolija
 

 

Rođen je 1983. godine u Zrenjaninu.

Zvanje diplomiranog pravnika stekao je 2009. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu a zvanje master pravnika 2014. godine na istom fakultetu.

Od 2010. godine zaposlen u Gradskoj upravi grada Zrenjanina na različitim poslovima u Službi za javne nabavke i u Odeljenju za poslove opšte uprave.

Sa mesta šefa Odseka za nomativno-pravne poslove postavljen za zamenika načelnika Gradske uprave 22. novembra 2016. godine.