Čađ kao glavni zagađivač vazduha u Zrenjaninu

Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada Zrenjanina, danas je imao sastanak sa Dejanom Jovanovom, šefom odeljenja za zaštitu i unapređenje životne sredine, kada su razgovarali o objavljenim rezultatima istraživanja Instituta za javno zdravlje Srbije, prema kojima je najveća koncentracija sumpor - dioksida u poslednjoj godini izmerena u Zrenjaninu i Elemiru.

 

 

Dejan Jovanov je rekao da je pogrešna informacija o ovom gasu kao najdominantnijem zagađivaču u zrenjaninskom okruženju jer je to ipak čađ.
- Koncentracija sumpor-dioksida je relativno visoka, ali u standardnim granicama propisa. Maksimalna dozvoljena koncentracija od 125 mikrograma po kubnom metru nije prekoračena. Čađ je to što je najveći problem u gradu i mikročestice čađi, koje dolaze iz saobraćaja i domaćinstava. Mere su pokazale da su od 365 dana prošle godine tokom praćenja vazduha 153 dana pokazale pet puta veću koncentraciju od dozvoljenih maksimalnih - upozorio je šef odeljenja za životnu sredinu zaključujući da je čađ glavni problem zagađenja vazduha u Zrenjaninu. Prema njegovim rečima, rešenje za to je pametni semafor, usmeravanje teških vozila van grada, poboljšanje uslova javnog prevoza, ali i gasifikacija domaćinstava.

Aleksandar Marton, predsednik Skupštine grada podsetio je da se obeležava Svetski dan zaštite životne sredine, ali da ljudi još uvek nisu dovoljno svesni ovog problema.

 

- Propisi o životnoj sredini mogu biti dobri, ali pitanje je koliko ih se krši i koliko se kršenja kažnjavaju. Svi mi možemo doprineti daljem poboljšanju našeg okruženja i kriza ne može biti izgovor, jer ne košta nas ništa da pešačimo ili vozimo bicikl do posla, što je danas uobičajeno u zemljama EU, a otpad se ne sme odlagati na deponije. Nadam se da ćemo današnjom aktivnošću makar i malo promeniti stav o ovom pitanju - rekao je Aleksandar Marton, koji je 9. maja apelovao na građane da se pridruže projektu „Očistimo Srbiju“, što će, kao i do sada, biti podržan od strane Grada Zrenjanina.