Gradonačelnik uputio Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji našeg grada

Gradonačelnik Simo Salapura uputio je javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina.

Kao i prethodnih godina, Grad Zrenjanin omogućava ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina za lečenje, nabavku lekova, ortopedskih pomagala, operativnih zahvata, dijagnostičkih postupaka i drugih medicinskih procedura kako na teritoriji Republike Srbije, tako i u inostranstvu, kao i za obezbeđivanje lečenja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srbiji uz angažovanje inostranog zdravstvenog stručnjaka.

Zahtev se može podneti samo za lečenje, lekove, medicinske procedure, dijagnostike i pomagala koja se preporučuju, naučno su dokazana i prihvaćena u praksi, kao i da ne predstavljaju eksperimentalne oblike lečenja.

Visina finansijske podrške se na predlog Komisije i obrazloženu ocenu i mišljenje utvrđuje rešenjem gradonačelnika u svakom konkretnom slučaju i maksimalno može iznositi 150.000 dinara po podnetom zahtevu, i isplaćuje se u jednokratnom iznosu, do utroška sredstava. 

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava  za ovu namenu, a svi detalji dostupni su u tekstu Javnog poziva koji je dostupan i u delu Oglasi i konkursi.

U toku 2021. godine, kada je ova akcija prvi put realizovana, pravo na finansijsku podršku grada za lečenje, nabavku lekova, ortopedskih pomagala, operativnih zahvata, dijagnostičkih postupaka i drugih medicinskih procedura, u skladu sa kriterijumima propisanim Javnim pozivom, ostvarilo je 18 dece, a ukupan iznos odobrenih sredstava iznosio je više od 1,5 miliona dinara.

Budući da je postojala potreba za ovim vidom pomoći, prošle godine opredeljeno je više sredstava, odnosno 2 miliona dinara.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6889/large_Grb_Indeks_300.jpg